Tenisový klub

e určena pro všechny věkové a výkonnostní kategorie. Většina účastníků jsou děti a mládež, kterým je přizpůsobena organizace výuky. Ve všech programech upřednostňujeme výuku v menších skupinách.

Organizace tenisového roku

  
ZIMNÍ CYKLUS       říjen – duben   
LETNÍ CYKLUS    květen – září
LETNÍ KEMPYčervenec – srpen

Tenisové programy a jejich cena

MINI A BABY TENIS
1 X TÝDNĚ
  paušální cena   800,-Kč / měsíc zima, 600,-Kč / měsíc léto
MINI A BABY TENIS
2 X TÝDNĚ
  paušální cena 1500,-Kč/ měsíc zima,  1000,-Kč / měsíc léto
PŘÍPRAVKApaušální cena 2200,-Kč/ měsíc zima, 1500,-Kč/ měsíc léto
TRÉNINKY MLADÝCH TENISTŮ cena se skládá : CD + CT / PH            
VYSVĚTLIVKY:      CD,CT,PH,HPCD =cena dvorce dle ceníku (bez HP), CT = cena trenéra : viz níže, PH = počet hráčů na dvorci, HP = hráčský poplatek pro letní sezónu.

Individuální a skupinová fyzická příprava + poradenská služba při výběru tenisového vybavení.

Pravidla a podmínky pro mini, baby tenis a přípravku TK SC Ostrava

Mini a Baby tenis je určen pro hráče od 4 do 9 let, kteří začínají s tenisem. Cílem je připravit děti pro vstup do závodního tenisu v oblasti techniky, taktiky a fyzické připravenosti, na turnaje jednotlivců a soutěže družstev v kategorii babytenis, nebo jen tak pro radost.

Děti mají tréninky 1x nebo 2x týdně ve skupinkách s možností zapůjčení rakety zdarma.

Vybrané děti z Mini a Baby tenisu se posouvají do Přípravky.

Dále dle domluvy nabízíme individuální tréninky.

Ceník platný od 1.11.2023 do 31.3.2024

Trénink 1x týdně                800,-Kč / měsíc (paušál)

Trénink 2x týdně                1 500,-Kč/ měsíc (paušál)

Ceník Mini a Baby tenisu platný od 1.4.2024 do 30.10.2024

Trénink 1x týdně               600,-Kč/ měsíc ( paušál )

Trénink 2x týdně               1000,-Kč/ měsíc ( paušál )

Ceník Přípravky platný od 1.4.2024 do 30.10.2024

Paušální cena 1500,-Kč/ měsíc

Individuální trénink           cena dvorce dle ceníku + cena trenéra při jednom hráči 400,-Kč/ hod, při dvou hráčích 225,-Kč/hod/hráč,  při třech hráčích 175,-Kč/hod/hráč, při čtyřech hráčích 150,-Kč/hod/hráč.

U individuálního tréninku se výsledná cena dělí počtem hráčů.

Pravidla pro omlouvání !!!!! platí pouze omluvenky přes náš systém http://www.scostrava.iseasy.cz/

Rodič může do 25 dne v měsíci, omluvit dítě na celý další měsíc. Při splnění této podmínky mu následující měsíc nebude fakturován.

Rodič může omlouvat své dítě v běžném měsíci, ale paušál mu bude účtován v celé výši. Omluvenka slouží pouze k evidenci, ke které může být přihlédnuto ze strany klubu a případně může být hráči nabídnuta náhrada.

Pokud nastane situace, kdy hráč v průběhu měsíce dlouhodobě onemocní, nebo má úraz, řeší tuto situaci „Trenérská rada TK SC Ostrava“ individuálně s rodiči.

Platby

TK SC Ostrava používá pro evidenci a fakturaci excelentní on-line program.

Každý hráč má svou hráčskou kartu, která umožňuje detailní sledování budoucích i proběhlých tréninků, omluvenkový systém včetně evidence, automatické vyúčtování.

Faktura přijde rodiči do emailu i s vygenerovaným QR kódem pro jednoduchost a správnost platby. Nutno dodržovat správný „variabilní symbol“ , pro párování plateb s bankou.

Rodič je v našem systému v pozici „rodič – administrátor hráče“ a má přiřazeného svého hráče, což mu umožňuje plně sledovat docházku, evidenci a fakturace.

Rodič může taktéž editovat údaje o sobě i o přiděleném hráči.

https://scostrava.iseasy.cz/prihlaseni

Pravidla a podmínky pro hráče TK SC Ostrava

Ceník je platný od 16.10.2023 

Hráči TK        cena dvorce dle ceníku ( na letní sezónu je možnost zaplatit HP ve výši 3 500,-Kč a nebude vám počítána cena za letní dvorce) + cena trenéra při jednom hráči 400,-Kč/ hod, při dvou hráčích 225,-Kč/hod/hráč, při třech  hráčích 175,-Kč/hod/hráč, při čtyřech hráčích 150,-Kč/hod/hráč.

Výsledná cena se dělí počtem hráčů.

Pravidla pro omlouvání !!!!! platí pouze omluvenky přes náš systém http://www.scostrava.iseasy.cz/

Hráč může do 25 dne v měsíci se omluvit na celý další měsíc. Při splnění této podmínky mu následující měsíc nebude fakturován.

Hráč se musí omlouvat i v běžném měsíci, ale do tří omluvenek v daném měsíci se mu i tak započítává poměrná část těchto jeho tréninků. Na tyto tréninky si může sjednat náhradu, kterou odsouhlasí trenér přidělený této hodině v plánu. Omluvenka slouží pouze k evidenci, ke které může být přihlédnuto ze strany klubu a případně může být hráči nabídnuta náhrada. Nad tři omluvenky v daném měsíci přizpůsobí trenér tréninkový plán.

Pokud hráči ve své hráčské kartě dopíšou své tréninkové možnosti, bude do budoucna náš systém schopen nabízet náhrady a dorovnávat omluvené hodiny.

Pokud nastane situace, kdy hráč v průběhu měsíce dlouhodobě onemocní, nebo má úraz, řeší tuto situaci „Trenérská rada TK SC Ostrava“ individuálně.

—–

Jak postupovat při vyplňování tréninkových možností hráče? 

1) Z karty hráče tlačítkem „Vložte tréninkové možnosti hráče“ (pokud nejsou aktuálně vloženy žádné platné tréninkové možnosti), nebo tlačítkem „Vložit nové tréninkové možnosti“ (pokud jsou aktuálně platné tréninkové možnosti vyplněny) zobrazíme formulář.

2) Určíme platnost (období, pro které vkládané tréninkové možnosti hráče zadáváme):

„Platnost od“ (datum) je povinná hodnota a není možné zadat datum starší než aktuální datum

„Platnost do“ (datum) je nepovinná hodnota, v případě jejího nevyplnění budou dané tréninkové možnosti platné neomezeně (= až do zadání dalších tréninkových možností, kdy bude automaticky ukončena platnost předchozích)

3) V řádcích dnů, v nichž může hráč trénovat, zadáme časy od (čas, ve kterém může hráč nejdříve zahájit trénink) a do (čas, ve kterém musí hráč nejpozději ukončit trénink)

Můžeme také zvolit tzv. „preferované dny“ (zaškrtnutím příslušné volby vedle názvu dne). Tyto dny budou, pokud to bude organizačně možné, zohledněny v případě menšího plánovaného týdenního počtu tréninků hráče než je počet dnů, v nichž může hráč trénovat.

4) Vyplněné tréninkové možnosti uložíme.

5) Aktuálně platné i budoucí tréninkové možnosti vidíme v kartě hráče a můžeme je editovat, případně odstranit. (Zejména pro případ překlepu nebo chyby při zadávání.)

Pokud zadáte (při vkládání nebo editaci) období platnosti tréninkových možností, které se bude překrývat s dříve zadanými tréninkovými možnostmi, bude období dříve zadaných tréninkových možností zkráceno.

Prosíme vás o vyplnění tréninkových možností hráče.

Poté bude na základě Vámi vyplněných informací sestaven prázdninový tréninkový plán, nebo budou vytvořeny denní kempy pro přítomné hráče.

Platby

TK SC Ostrava používá pro evidenci a fakturaci excelentní on-line program.

Každý hráč má svou hráčskou kartu, která umožňuje detailní sledování budoucích i proběhlých tréninků, omluvenkový systém včetně evidence, automatické vyúčtování.

Faktura přijde hráči / rodiči do emailu i s vygenerovaným QR kódem pro jednoduchost a správnost platby. Nutno dodržovat správný „variabilní symbol“, pro párování plateb s bankou.

Hráč / Rodič je v našem systému a má možnost plně sledovat docházku, evidenci, omluvenky, tréninkové možnosti a fakturace. ( do budoucna i tréninkový deník hráče )

Hráč / Rodič může taktéž editovat údaje o hráči.