Současnost

Od 1.6.2021 je majitelem areálu v komenského sadech společnost ČSAD Ostrava a.s., která spadá do skupiny OSTRA. Prioritou společnosti je pokovidový návrat dětí a mládeže na sportoviště. S tím souvisí vybudování kvalitního trenérského kádru a zavedení systému výchovy dětí a mládeže.