Podmínky rezervace kurtů

Čerpání vybraných služeb lze objednat dopředu osobně na recepci, telefonicky, nebo On-line rezervačním systémem. Objednávka musí býti kryta platbou nebo kreditem. Jiný způsob objednávky je neplatný. V určených případech musí být objednávka učiněna osobně nebo spolu s ní musí být uhrazena záloha anebo může být objednávka přijata podmínečně či ze strany SC zcela odmítnuta.

Objednávající je povinen činit objednávky výhradně svým jménem a rovněž uvádí své křestní jméno a platný telefonický a emailový kontaktObjednávající je povinen si ověřit, že objednávka je učiněna v souladu s jeho pokyny. V případě pochybností jsou vždy platné údaje uvedené v počítači na recepci SC a reklamace není přípustná!

Přijatá objednávka je vždy závaznáZrušení objednávky ze strany objednávajícího lze provést osobně nebo telefonicky, avšak nejpozději min. 24 hod předemV opačném případě je zrušení objednávky zpoplatněno storno poplatkem ve výši ceny objednané služby, a to bez nároku na náhradu objednávky a slevy. Toto ustanovení platí i pro případ, že se objednávající na objednávku nedostaví vůbec nebo ji zmeškáNeuhrazený storno poplatek může být důvodem k odmítnutí nebo zrušení dalších objednávekObjednávka může byt přijata podmínečně, objednávající je však povinen zároveň s čerpáním objednaných služeb zaplatit požadovaný storno poplatek. Provozovatel má právo zrušit objednávku, a zároveň má povinnost neprodleně informovat majitele objednávky o jejím zrušení.

Stálá rezervace je podmíněna uhrazením částky na celou sezónu předem, s možností kreditních výhod.

Stálou rezervaci doporučujeme domluvit již zhruba 3 měsíce před začátkem dané sezóny.