Podmínky rezervace squash

Čerpání vybraných služeb lze objednat dopředu osobně na recepci, telefonicky, nebo On-line rezervačním systémem. Jiný způsob objednávky je neplatný. V určených případech musí být objednávka učiněna osobně nebo spolu s ní musí být uhrazena záloha anebo může být objednávka přijata podmínečně či ze strany SC zcela odmítnuta.

Objednávající je povinen činit objednávky výhradně svým jménem a rovněž uvádí své křestní jméno a platný telefonický a emailový kontakt. Objednávající je povinen si ověřit, že objednávka je učiněna v souladu s jeho pokyny. V případě pochybností jsou vždy platné údaje uvedené v počítači na recepci SC a reklamace není přípustná!Přijatá objednávka je vždy závazná. Zrušení objednávky ze strany objednávajícího lze provést osobně nebo telefonicky, avšak nejpozději min. 24 hod předem. V opačném případě je zrušení objednávky zpoplatněno storno poplatkem ve výši ceny objednané služby, a to bez nároku na náhradu objednávky a slevy. Toto ustanovení platí i pro případ, že se objednávající na objednávku nedostaví vůbec nebo ji zmešká. Neuhrazený storno poplatek může být důvodem k odmítnutí nebo zrušení dalších objednávek. Objednávka může byt přijata podmínečně, objednávající je však povinen zároveň s čerpáním objednaných služeb zaplatit požadovaný storno poplatek. Provozovatel má právo zrušit objednávku pouze, existuje-li k tomu platný důvod, a zároveň má povinnost neprodleně informovat majitele objednávky o jejím zrušení.

Stálá rezervace je podmíněna dobitím kreditu minimálně za 3000 Kč.

Na kontě nesmí býti zůstatek menší, než je hodnota dvou následujících REZERVACÍ

Pokud zákazník vlastní Multisport kartu a požaduje stálou rezervaci, je nutno dobít kredit minimálně za 1000 Kč.