Kredity badminton

Zákazníci si můžou zakoupit kredity na sportovní služby. Tyto kredity jsou navedeny na kreditní konto. Konto je navedeno na jméno zákazníka. Z konta je možno čerpat pouze sportovní služby, ne nákup zboží či půjčovné. 

Platnost kreditu je vždy jeden kalendářní rok od zakoupení kreditu. Poté kredit propadá a nemůže již být čerpán. Pokud zákazník nemohl vyčerpat kredit z vážných zdravotních důvodů, lze po doložení a domluvě s vedením SC přistoupit k dohodě ohledně dalšího čerpání.